Zarząd

Prezes – Łukasz Cycak 
WiceprezesKamil Piech
Skarbnik – Mariusz Szpala

Członkowie:
Marcin Bukała
Honorata Cycak
Ewelina Dulska
Łukasz Garlak
Jacek Janik
 
Jadwiga Jaworska
Mateusz Janik
Henryk Kotarba
Natalia Kotarba
Łukasz Kuk
Rafał Nowak
Sylwester Piech
Głowiak Joanna
Dołęga Krzysztof