O nas

Stowarzyszenie Lokalne Centrum Inicjatyw „Propager” zostało założone w październiku 2010r. przez grupę młodych mieszkańców powiatu rzeszowskiego, połączonych wspólną pasją.

Wśród statutowych celów naszego stowarzyszenia przyjęliśmy: działalność na rzecz społeczeństwa lokalnego, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców obszarów wiejskich województwa podkarpackiego; kultywowanie i promocja lokalnej tradycji, kultury i historii; propagowanie aktywnego i zdrowego trybu życia, sportu, kultury fizycznej i turystyki; prowadzenie działań na rzecz ochrony środowiska oraz postawy proekologicznej społeczeństwa; wspieranie inicjatyw obywatelskich, samorządowych i innych w zakresie poprawy warunków życia i bezpieczeństwa społeczności lokalnych; promocja województwa podkarpackiego w Polsce i zagranicą.

Jesteśmy otwarci na współpracę z instytucjami rządowymi, samorządowymi, firmami i stowarzyszeniami. 
Wiemy, że tylko wspólnie możemy budować lepszą przyszłość województwa podkarpackiego.