Kontakt

Stowarzyszenia Lokalne Centrum Inicjatyw „Propager”
Adres:
36-024 Hyżne 814


KRS 0000370683
REGON 180644953
NIP 813-364-22-79
NR KONTA BANKOWEGO:
PKO S.A.
50 1240 4751 1111 0010 5290 7439
(nastąpiła zmiana rachunku bankowego dlatego proszę o zwrócenie uwagi przy wpisywaniu nowego numeru konta podanego powyżej)