30.03.2013

Życzenia Wielkanocne

Wszelkiej pomyślności, radości ze Zmartwychwstałego Chrystusa, odpoczynku
od codzienności, uporczywego dążenia do wyznaczonych sobie celów w życiu
i wszystkiego tego co najpiękniejsze życzy
zarząd i członkowie
Stowarzyszenia LCI Propager