15.02.2011

Zebranie Zarządu Stowarzyszenia

W dniu 15.02.2011 odbyło się w Nieborowie Zebranie Zarządu LCI Propager. Uczestniczył w nim cały zarząd oraz 2 członków stowarzyszenia. Na zebraniu został ustalony dokładny plan przebiegu Walnego Zebrania, które odbędzie się w najbliższą niedziele tj. 20.02.2011r.